چسب بتن - SATEX LATEX

چسب بتن - SATEX LATEX

چسب بتن SATEX LATEX، افزودنی به عنوان مالت مرمت و تعمیر | آمادهسازی پالسترهای ضد آب | الیه پرایمر یا نگهدارنده برای مالتهای روی سطوح نرم |آمادهسازی قطعات کف شناور

  • توضیحات
  • اطلاعات تکمیلی

مناطق کاربرد

افزودنی به عنوان ملات مرمت و تعمیر | آماده‌سازی پلاستر‌های ضد آب | لایه پرایمر یا نگهدارنده برای ملاتهای روی سطوح نرم |آماده‌سازی قطعات کف شناور

ویژگی‌ها

این محصول قابل استفاده به عنوان افزودنی پلاستر، عامل نگه‌داری برای اکثر مصالح ساختمانی، کار بر روی آجر و قطعات بتنی می‌باشد.
◌ افزایش نگهداری
◌ قالب پذیر بودن
◌ افزایش مقاومت کششی

بسته‌بندی و شرایط نگهداری

محصول SatexLatex در گالن‌های ۵، 10 و 20 لیتری تا کمتر از 10 درجه نگهداری می‌شود و نسبت به یخزدگی حساس نمی‌باشد. دمای نگهداری نباید از ۴0 درجه آنهن برای مدت طولانی تجاوز کند. در محیط خشک و در بسته‌بندی اصلی و دمای خنک (زیر منفی 10 درجه نباشد) تا حداقل ۶ ماه قابل نگه‌داری می‌باشد. بسته‌های باز باید جهت جلوگیری از کلوخه‌شدن به خوبی پخش شوند.

دستورالعمل کار

1-کاربرد:

برای هر نوع کاربردی سطوح باید کاملا آماده شوند. سطوح باید عاری از گرد و غبار و ذرات ریز باشند. سطوح باید از قبل خیس شونـــد. آب اضافی باید حذف شوند.
1.افزودنی برای ملاتهای تعمیر
یک مخلــوط خشـک از ماســه و سیمـان تهیه شود و سپــس مقدار مایع اندازه‌گیری شده مخلوط شود. ضخــامت لایه تا 10 میلیمتر اســت و نسبت اختلاط محصول و آب 1 به 1.۵ است.
2.آماده‌سازی پلاسترهای مقاوم در برابر آب

2-پرایمر:

حصول و سیمان را با نسبت 1 به 1 مخلوط کرده و با قلم مو به طور کامل بر روی سطح بکشید.
پلاسترهای مقاوم در برابر آب:
مخلوط خشکی از سیمان و ماسه (اندازه دانه تا ۴ میلیمتر) با نسبت حجمی 1 به 2 و سپس اختلاط با مایع اندازه‌گیری شده (به نسبت 2 به 1 محصول و آب) تهیه کنید. پلاستر مقاوم در برابر آب قابل استفاده
با ماله می‌باشد. هر دو را به صورت خیس داخل پرایمر اجرا کنید.

3- پرایمر برای نگهداری بهتر و ملات بر روی سطوح هموار:

محصول و سیمان را با نسبت حجمی 1 به 1 مخلوط کرده و به طور کامل بر روی سطح بکشید.

 

 

 

عنوان توضیحات
مواد پایه لاتکس
رنگ سفید
شکل مایع
دانسیته 1/01 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب
دمای کار 5 تا 30 درجه سلسیوس
ضخامت الیه تا ۵ میلیمتر
زمان گیرش مانند مالت
حلال ندارد
میزان مصرف مصرف در حدود 0.۶۵ تا 0.9 کیلوگرم بر متر مربع برای هر سانتیمتر ضخامت است.